CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Pensii

> Pensia pentru limita de varsta
> Pensia anticipata
> Pensia anticipata partiala
> Pensia de invaliditate
> Pensia de urmas
> Pensia comunitara

> Varsta standard de pensionare
> Stagiul de cotizare
> Stagiul potential
> Perioade asimilate
> Punctaj lunar / anual / mediu anual
> Plata pensiilor
> Recalcularea pensiilor
> Cumulul pensiei cu salariul


> Pensia de invaliditate

       Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

 • accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
 • neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
 • bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Persoanele prevazute la pct. a) si b) au dreptul la pensie de invaliditate indiferent de stagiul realizat. Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca
Stagiul de cotizare necesar (ani)
pana la 20 ani
1
de la 20-23 ani
2
23-25 ani
3
25-29 ani
6
29-33 ani
9
33-37 ani
11
37-41 ani
14
41-45 ani
17
45-49 ani
20
49-53 ani
23
53-57 ani
25
57-60 ani
26
peste 60 de ani
27

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate:

 • decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;
 • adeverinta din care sa rezulte încetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia (unde este cazul )
 • adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala;
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;
 • actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamatului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 si/sau al Legii nr. 341/2004;
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
       Procura speciala la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementarilor legale in materie.
       Procura speciala care nu este emisa in limba romana si, dupa caz, apostila vor fi traduse si legalizate.
       Procura speciala este valabila 18 luni.