CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Documentele justificative necesare decontării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Documentele justificative necesare decontării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sunt urmatoarele:
- cerere privind solicitarea drepturilor, anexa 1 (pdf), (doc);
- centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii, anexa 2 (pdf), (doc), (xls);
- adeverinţa privind câştigul realizat lunar, anexa 3 (pdf), (doc);
- exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (ex.roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare “0” de recuperate (CM iniţiale suportate doar de către angajator);
- copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04, si 10, care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz – (conform cu originalul);
- copii declaraţia D112 + anexa 1.1 + anexa 1.2 + recipisa cu validarea declaraţiei D112 (conform cu originalul) – declaraţia aferentă lunii în care se plătesc veniturile /indemnizaţiile;
- delegaţie / împuternicire salariat pentru depunerea documentelor;
- copie C.I. salatiat/delegat.