CNPP CNPP

 Home
> Informatii utile
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. ARAD
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Achizitii publice
> Somatii CJP Arad

 


Informatii de interes public


Informatii de interes public care se comunica din oficiu conform Legii nr. 544/2001:

- actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Casei Judetene de Pensii ARAD sunt:

- H.G. nr.118/2012 privind aprobarea statutului Casei Nationale de Pensii Publice

- structura organizatorica, atributii, programul de functionare, programul de audiente
- numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii:

 • Director executiv: Mihaela Adriana Vasil

 • Director executiv adj. - Directia Economica, Evidenta Contribuabili: Camelia Precup

 • Director executiv adj. - Directia Stabiliri si Plati Prestatii: Viorica Ciupe
- numele si prenumele functionarului public, responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
 • Consilier juridic Ioana Silvia Socol
- coordonatele de contact ale institutiei
- surse financiare bugetul si bilantul contabil
- programul si strategii proprii
- lista cuprinzand documentele de interes public

- documentele produse sau gestionate:

 • declaratii nominale
 • declaratii de asigurari sociale
 • contracte de asigurare
 • dosare si decizii de pensie
 • dosare medicale
 • dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
 • dosare cu accidente de munca si boli profesionale
 • documente pentru acordarea biletelor de tratament
 • documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
 • documente privind activitatea juridical
 • documente contabile
 • raportari si corespondenta

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. Împotriva refuzului se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice, respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului.

Informatii de interes public: