CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Despre expertiza medicala

> Incadrarea in grade de invaliditate
> Revizuirea medicala
> Recuperarea capacitatii de munca
> Contestarea deciziilor de incadrare / neincadrare in grad de invaliditate
> Instructiuni privind eliberarea certificatelor de concediu medical
> Acte necesare pentru avizarea concediului medical peste 90 de zile
> Lista urgentelor medico-chirurgicale
> Lista bolilor infecto-contagioase
> Clasificarea internationala a bolilor


 

> Incadrarea in grade de invaliditate

       In vederea pensionarii de invaliditate, medicul primar sau medicul specialist pentru afectiunea principal invalidanta, atunci cand apreciaza ca starea de sanatate a persoanei pe care o are in asistenta medicala nu ii permite reluarea activitatii profesionale, in limitele maxime de concediu medical prevazute de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerand in acest sens avizul cabinetului de expertiza medicala teritoriala.
       Medicul expert al asigurarilor sociale avizeaza pensionarea de invaliditate numai daca constata pierderea totala sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca, aproband si concediul medical necesar intocmirii formelor de pensionare.

      Acte necesare

 • Adeverinta de salariat sau carnetul de munca pentru cei care nu vin din activitate;
 • Bilete de iesire din spital, precum si alte documente medicale cu analize de laborator recente;
 • Copie fisa medicala de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Carnetul de asigurari de sanatate;
 • Buletinul de identitate;
 • Dosar cu sina.

      In functie de caz, dosarul trebuie sa contina si unul din urmatoarele acte:

 • Adeverinta de luare in evidenta de la directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
 • Formularul-tip sau procesul verbal de inregistrare a accidentului, eliberat de inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;
 • Procesul verbal confirmat de angajator, in caz de accident asimilat cu accidentul de munca;
 • Adeverinta de la dispensarul antituberculos privind grupa de dispensarizare, in caz de tuberculoza;
 • certificatul emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul sau din cauza indeplinirii serviciului militar;

      La primirea dosarului medical, medicul expert al asigurarilor sociale verifica daca acesta contine:
 1. elementele necesare sustinerii diagnosticul clinic si functional ( forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
 2. diagnosticul afectiunilor asociate;
 3. informatii suficiente privind ruta profesionala, dreptul la pensie in cazul bolilor obisnuite sau al accidentelor care nu au legatura cu munca;
 4. informatii necesare privind data ivirii invaliditatii.

      Pentru completarea investigatiilor necesare in cazurile neconcludente, medicul expert al asigurarilor sociale indruma bolnavul sau insotitorul la forul abilitat de lege sau la unitatile sanitare de specialitate, indicand investigatiile ce urmeaza sa fie efectuate. Acestea sunt obligate sa le execute cu prioritate.
      Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afectiuni grave ori cu o problematica deosebita, lucratorul social efectueaza cercetari de teren (la domiciliu, locul de munca, unitatea sanitara), particularizate la caz, conform obiectivelor stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale.
       Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa examinarea bolnavului si analizarea dosarului medical, redacteaza concluziile expertizei pe care le inscrie in documentarul medical.

      Decizia de incadrare in grad de invaliditate

      Dupa stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurarilor sociale se pronunta asupra invaliditatii printr-o decizie intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare), care trebuie sa cuprinda:

 • diagnosticul clinic complet si ordinea afectiunilor reflectand importanta lor in afectarea capacitatii de munca;
 • diagnosticul functional;
 • diagnosticul capacitatii de munca si incadrarea (sau neincadrarea) bolnavului intr-un grad de invaliditate;
 • cauza invaliditatii: boala obisnuita sau accident de munca (accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesionala, dupa caz, accident care nu are legatura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica in decizie "TBC" - in toate situatiile se va specifica documentul justificativ;
 • data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an);
 • termenul de revizuire si valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau mentiunea "Nerevizuibil prin afectiune", dupa caz;
 • planul de recuperare esalonat pe actiuni si perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
 • formele si conditiile de munca indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate si cazurile respinse.

      Programul de recuperare este obligatoriu pentru persoana in cauza si persoanele competente sa il aplice.
      Invalidul poate refuza aplicarea unor masuri recuperatorii numai daca acestea i-ar putea periclita viata, facandu-se si dovada in acest sens.